Ausstelungen

14.10. – 15.10.2017    WOGA 2017 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers

05.11. – 06.11.2016   WOGA 2016 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers

30.10. – 01.11.2015   WOGA 2015 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers

01.03. – 31.12.2015   FARBRÄUME – Schloss Lüntenbeck, in Wuppertal

01.11. – 02.11.2014   WOGA 2014 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers

09.04. – 30.06.2014   Bei SHED Individualpädagogik gemeinnützige GmbH, in Wuppertal

26.10. – 27.10.2013   WOGA 2013 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers

27.10. – 28.10.2012   WOGA 2012 – Wuppertaler offene Galerien und Ateliers